AZ EN RU
İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir
H.Əliyev

Xarici birbaşa Investisiya yönümlü siyasət İnvestorları dəstəkləyir!!!

7Biznesə baslama

22Mulkiyyət qeydiyyatı

34Vergi odəməsi

40Razılasmaların
quvvədə qalması

36Investorların
muhafizəsi

Dunya Iqtisadi Forumu, Qlobal Rəqabətlilik Indeksi, 2015-2016

Daim təkmilləşən Islahatçı biznes muhiti...


  • Butun investorlar ucun bərabər huquqlar və imkanlar
  • Guclu investor muhafizə siyasəti və qanunvericiliyi: qanunvericilikdə yeniliklər, milliləşdirmə və musadirə hallarında zidd dəyisikliklərə qarşı sıgortalanma
  • Dəymislə ziyana və itkilərə gorə kompensasiya
  • Mənfəət repatriasiyasi
  • Asağı tənzimləyici mohnət
  • Məhdud qiymət nəzarəti
  • Biznes ucun 450-dən cox elektron xidmətlər (elektron qeydiyyat, elektron vergi odəmə, elektron lisenziyalasdırma, elektron ticarət, elektron intellectual mulkiyyət, elektron odəmə)
  • Rəqabətli vergi rejimi (Korporativ vergi -20%, ?DV-18%, Sadələşdirilmiş vergi - 2% və ya 4%, Gəlir vergisi – 14%-dən 25%-? qədər, Odəmə mənbəyində tutulan vergi – 10%) və ‘vergi məzuniyyətləri’
  • 51 Ikiqat Vergitutma Muqavilələri
  • 47 Ikitərəfli investisiya muqavilələri

Investisiya mühitini dəstəkləyən 10 ‘YOX’…


1

Dovlət təftisləri yoxdur (vergi, insan saglamlığı və dovlət təhlukəsizliyi məsələləri xaric)

2

Xarici və yerli investorlara munasibətdə ayrıseckilik yoxdur

3

Xarici investisiya ucun ilk oncə icazənin alınması tələbi yoxdur

4

Xarici mubadilə məhdudiyyətləri yoxdur

5

Kapitalın hərəkəti ilə baglı valyuta əməliyyatları üçün lisenziyalasdırma yoxdur

6

Sirkətlərdə xarici kapitalın miqdarına məhdudiyyət yoxdur

7

Texnologiyanın kocurulməsi ucun məhdudiyyət yoxdur

8

Mulkiyyətclikdə huquqi məhdudiyyət yoxdur

9

Mənfəətin repatriasiyasında məhdudiyyət yoxdur

10

Yerli həmkar tələbi yoxdur

Stimullaşdırıcı təsviq proqramları InvestIsIya sadələsdIrməsI strategIyasını təmsil edir…


Investisiya Təsviq Sənədinin (ITS) sahibləri,
sənaye və texnologiya parklarının sakinləri

} 7 il Ərzində odəmələrdə kəskin guzəstlərdən yararlanırlar

  ITS sahibləri

  • 50% azaldılmıs korporativ vergi
  • Idxal olunmus avadanlıqlara, texnoloji vasitələrə gorə 0% ƏDV
  • Idxal olunmus avadanlıqlara, texnoloji vasitələrə gorə 0% gomruk rusumu
  • 0% torpaq vergisi
  • 0% mulkiyyət vergisi
7 il

  Parkların sakinləri

  • 50% azaldılmıs korporativ vergi
  • Idxal olunmus avadanlıqlara, texnoloji vasitələrə gorə 0% ƏDV
  • Idxal olunmus avadanlıqlara, texnoloji vasitələrə gorə 0% gomruk rusumu
  • 0% torpaq vergisi
  • 0% mulkiyyət vergisi

Biznes qeydIyyatI ucun təkmIlləsdIrIlmIs prosedurlar…


  • 2 is gunu ərzində biznes qeydiyyatı
  • Asanlasdırılmıs lisenziyalasdırma sistemi; 10 is gunu ərzində muddətsiz lisenziyanın alınması
  • Biznes qeydiyyatı, gomruk, tikinti icazələri və lisenziyalasdırma ucun “vahid pəncərə” (ASAN Xidm?t) sistemi

Əlverişli ticarət rejimi…


  • Sərhəddi kecən məhsullar və maşınların yoxlanması uçun vahid pəncərə sistemi
  • Elektron bəyannamə daxil bir cox xidmətlər uçun “Elektron gomruk”
  • Ixrac rusumu yoxdur
  • Yaşıl Kanal Sistemi

   Avtomatlasdırılmış rəqəmsal informasiya sistemi gomruk giris kanalını muəyyənləşdirir:

   • Yaşıl – fiziki yoxlama yoxdur
   • Mavi – gomruk nəzarəti
   • Sarı – sənədlərin, məhsulların və maşınların ətraflı yoxlanması
   • Qırmızı – sənədlərin, məhsulların, maşınların və insanların yoxlanması
  • Rusiya, Ukrayna, Gurcustan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Ozbəkistan, Maldova və Belarus ilə azad ticarət razılasmaları
İnteraktiv Xəritə