AZ EN RU
İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir
H.Əliyev

Azərbaycanı kəsf et…
Insan kapitalı inkişafın əsas səbəblərindəndir…

9.6 MƏhali

99.8%Yüksək savadlılıq səviyyəsi!

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi

4.8 Mişçi
qüvvəsi

33Əmək bazarının səmərəliliyi

95%məşğulluq səviyyəsinə görə MDB-də 4-cü

74%Özəl sektorda məşğulluq

    • İldə təqribən 30.000 tələbə ali məktəblərdən məzun olur
    • Dövlət Proqramı ilə dünyanın 370-ə yaxın aparıcı universitetində təhsil almış 3500-dən çox məzun

Azərbaycanı kəsf et…
Insan kapItalı InkIsafın əsas səbəblərindəndir…37dunyada

138 olkə arasında kifayət qədər rəqabətə davamlılıq

1

MDB-də

Dunya Iqtisadi Forumu, Qlobal Rəqabətlilik Indeksi, 2015-2016Qafqaz regİonunda ən yüksək ÜDM səvİyyəsi

5559$

Adambaşı
ÜDM

53M.

UDM
artım 1.1%

29.8milyard$

Neft

23.2milyard$

Qeyri Neft

Qafqazda ən güclü məzənnə — M


Son 5 ildə 120 milyard $-dan çox investisiya yatırımı…

9mlrd $Daxili investisiya

7.5mlrd $Xarici
birbaşa
investisiya

11mlrd $Xarici investisiya

20milyard $ ümumi investisiya həcmi 2015

İnteraktiv Xəritə