AZ EN RU
İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir
H.Əliyev

AZPROMO ixrac sahəsində aşağıdakı xidmətləri göstərir:

İnformasiya dəstəyi
 • İxracyönümlü istehsal və ixrac prosesinin bütün mərhələlərində nəzəri məlumatlandırma
 • Sahibkarların müxtəlif xarici bazarlara ixrac imkanlarının dəyərləndirilməsi
 • İxraca dair beynəlxalq standartlar və tələblər
 • Sertifikatlaşdırma, ixrac zamanı tələb olunan sertifikatlar
 • Müxtəlif xarici ölkələrin idxal prosedurları və tələbləri
 • Müxtəlif xarici ölkələrdə gömrük tənzimlənməsi, qaydaları və gömrük tarifləri
 • Logistika və daşınma üzrə istiqamətlər
 • İxraca dair yerli və beynəlxalq tədbirlər barədə məlumatlandırma
Hüquqi dəstək
 • İxrac məsələləri üzrə yerli və beynəlxalq sənədləşmə: ümumi prosedurlar, tələb olunan sənədlər, qaydalar və şərtlər
 • INCOTERMS
 • Yerli şirkətlərə xarici nümayəndəliklər və bölmələrin açılmasında dəstək
Təşkilati dəstək
 • “İxracatçılar Klubu”nun funksional fəaliyyətinin təmin edilməsi
 • “Made in Azerbaijan” ixrac mexanizmlərinin reallaşdırılması
 • Sahibkarlara “ixrac təşviqi”nin geri ödənilməsi
 • Şirkətdaxili ixrac şöbələrinin yaradılmasına dəstək
 • İxracla bağlı sahəvi assosiasiyaların, müxtəlif ictimai birliklərin yaradılması
 • İxracyönümlü istehsal və ixrac prosesləri ilə bağlı təlimlərin keçirilməsi
 • Beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda iştiraka dəstək
 • Sahibkarlararası əlaqələrin qurulması və inkişafı məqsədilə müxtəlif biznes tədbirlərinin təşkili
Marketinq dəstəyi
 • Marketinq araşdırması və ixrac strategiyalarının qiymətləndirilməsi
 • İxracyönümlü məhsul və xidmətlərin müəyyənləşdirilməsi
 • Bazar araşdırmaları və məhsullara uyğun xarici bazarların aşkarlanması
 • Xarici potensial müştəri və tərəfdaşların tapılması, əlaqələrin qurulmasına dəstək
 • İxrac məlumat bazası – İxrac Portalının idarə edilməsi
 • Şirkətlərin təqdimatı
İnteraktiv Xəritə