ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Отчеты и публикации

Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации на освобожденных от оккупации территориях

Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации на освобожденных от оккупации территориях

Doing Business in Azerbaijan

Doing Business 2019

Ведение бизнеса в Азербайджане - 2020

Ведение бизнеса в Азербайджане - 2020

İllik hesabat 2018

İllik hesabat

Artıq bu brend bu gün dünyada şöhrət qazanır. Əlbəttə ki, dövlət tərəfindən təşkil edilmiş sərgilər və o sərgilərdə sahibkarların iştirakı gözəl nəticələrə gətirib çıxarır.

“Made in Azerbaijan” brendini dünyada tanıtdırmaq üçün praktiki addımlar atılır.

YÜKLƏ

İngilis dilində nəşr olunan bu kitab Azərbaycana investisiya yatırmaqda maraqlı olan xarici investorlar üçün nəzərdə tutulub. “Doing Business in Azerbaijan” ölkənin biznes və investisiya mühiti, makroiqtisadi göstəriciləri, strateji mövqeyi və üstünlükləri, potensial qeyri-neft sektorları, sənaye, aqro və yüksək texnologiyalar parkları haqqında ətraflı məlumatları əhatə edir.

"Azərbaycanda Biznesin Aparılması"

İngilis dilində nəşr olunan bu broşürada Azərbaycanda inkişaf edən sənaye sahələri, bu sahələr üzrə biznes mühiti və investisiya imkanları, istehsal və ixrac olunan sənaye məhsulları, sənaye və yüksək texnologiyalar parkları haqqında məlumatlar dərc olunur.

"Azərbaycan: Sənaye"