AZ
ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
İnformasiya dəstəyi

  • İxracyönümlü istehsal və ixrac prosesinin bütün mərhələlərində nəzəri məlumatlandırma
  • Sahibkarların müxtəlif xarici bazarlara ixrac imkanlarının dəyərləndirilməsi
  • İxraca dair beynəlxalq standartlar və tələblər
  • Sertifikatlaşdırma, ixrac zamanı tələb olunan sertifikatlar
  • Müxtəlif xarici ölkələrin idxal prosedurları və tələbləri
  • Müxtəlif xarici ölkələrdə gömrük tənzimlənməsi, qaydaları və gömrük tarifləri
  • Logistika və daşınma üzrə istiqamətlər
  • İxraca dair yerli və beynəlxalq tədbirlər barədə məlumatlandırma