ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Hesabat və Nəşrlər

Azerbaijan has a deep heritage, and is one of the oldest cultures in the world. Gobustan, a UNESCO World Heritage Site, located about 70 km south of Baku, has petroglyphs dating back to the 12th century BC, which puts Azerbaijan history and culture on the same level as sites in Egypt and China. The first recorded states in what now is Azerbaijan date back to the 9th century BC. The states of Manna, Maday and Albania, with their own unique traditions, succeeded one another in the period to follow.

Doing Business 2019

Azərbaycanda Ticarət - 2020

Azərbaycanda Ticarət - 2020

“Made in Azerbaijan” brendini dünyada tanıtdırmaq üçün praktiki addımlar atılır. Artıq bu brend bu gün dünyada şöhrət qazanır. Əlbəttə ki, dövlət tərəfindən təşkil edilmiş sərgilər və o sərgilərdə sahibkarların iştirakı gözəl nəticələrə gətirib çıxarır.

İllik hesabat 2018

Artıq bu brend bu gün dünyada şöhrət qazanır. Əlbəttə ki, dövlət tərəfindən təşkil edilmiş sərgilər və o sərgilərdə sahibkarların iştirakı gözəl nəticələrə gətirib çıxarır.

9 aylıq hesabat

YÜKLƏ

İngilis dilində nəşr olunan bu kitab Azərbaycana investisiya yatırmaqda maraqlı olan xarici investorlar üçün nəzərdə tutulub. “Doing Business in Azerbaijan” ölkənin biznes və investisiya mühiti, makroiqtisadi göstəriciləri, strateji mövqeyi və üstünlükləri, potensial qeyri-neft sektorları, sənaye, aqro və yüksək texnologiyalar parkları haqqında ətraflı məlumatları əhatə edir.

"Azərbaycanda Biznesin Aparılması"

İngilis dilində nəşr olunan bu broşürada Azərbaycanda inkişaf edən sənaye sahələri, bu sahələr üzrə biznes mühiti və investisiya imkanları, istehsal və ixrac olunan sənaye məhsulları, sənaye və yüksək texnologiyalar parkları haqqında məlumatlar dərc olunur.

"Azərbaycan: Sənaye"