AZ
ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Hesabat və Nəşrlər

Sərgilər 2023

YÜKLƏ

Azərbaycanda İnvestisiya Layihələri

Azərbaycanda biznesin yaradılması üzrə bələdçi

YÜKLƏ

İnvestisiya bələdçisi

Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditor Rəyi

Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditor Rəyi

Yaponiya üzrə ixrac bələdçisi

Yaponiya üzrə ixrac bələdçisi

İngilis dilində nəşr olunan bu broşürada Azərbaycanda inkişaf edən sənaye sahələri, bu sahələr üzrə biznes mühiti və investisiya imkanları, istehsal və ixrac olunan sənaye məhsulları, sənaye və yüksək texnologiyalar parkları haqqında məlumatlar dərc olunur.

"Azərbaycan: Sənaye"

Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq 2018

Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq 2013

Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq 2015

Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq 2017

Artıq bu brend bu gün dünyada şöhrət qazanır. Əlbəttə ki, dövlət tərəfindən təşkil edilmiş sərgilər və o sərgilərdə sahibkarların iştirakı gözəl nəticələrə gətirib çıxarır.

9 aylıq hesabat 2018

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müəyyən etdiyi strateji xəttə uyğun olaraq, dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunması məqsədilə çevik və adekvat addımlar atılır, kompleks islahatların həyata keçirilməsi nəticəsində makroiqtisadi sabitlik möhkəmlənir, biznes və investisiya mühiti yaxşılaşır, iqtisadiyyat şaxələnir, ölkə regionları və sahibkarlıq inkişaf edir, qeyri-neft ixracının həcmi, çeşidi və coğrafiyası genişlənir.

İllik hesabat 2018

Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq 2020

YÜKLƏ

Azərbaycana investisiya edin

YÜKLƏ