EN
ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Kənd təsərüffatı məhsullarının ixracının diversifikasiyası mövzusunda müzakirələr aparılıb